Search

ราชกิจจาฯ ประกาศยกระดับล็อกดาวน์ พื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด มีผลบังคับใช้ 20 ก.ค. (ยกเว้นขนส่งสาธารณะมีผล 21 ก.ค.)
Share

Share stories you like to your friends