Search

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกมาย้ำเตือนว่า วัคซีน mRNA ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง DNA ของมนุษย์ได้
Share

Share stories you like to your friends