Search

เพราะการทุ่มเทให้กับสิ่งที่ชอบคือเรื่องธรรมดา ชวนรู้จัก ‘Blue period’ อนิเมะเพื่อคนรักศิลปะ เตรียมลง Netflix ตุลาคมนี้




Share

Share stories you like to your friends