Search

งานวิจัยพบ โลกสว่างน้อยกว่าช่วง 20 ปีก่อน เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Share

Share stories you like to your friends