Search

มลรัฐเทนเนสซีตัดสินใจสร้างอนุสาวรีย์ทหารผิวสียุคสงครามกลางเมือง แทนการรื้อถอนอนุสาวรีย์ผู้นำฝ่ายค้าทาส
Share

Share stories you like to your friends