Search

CDC สหรัฐฯ เพิ่ม ‘ผู้ป่วยโรคจิตเวช’ เข้าไปในกลุ่มเสี่ยง COVID-19 หลังพบว่า คนกลุ่มนี้เสี่ยงป่วยหนัก-เสียชีวิตมากขึ้น
Share

Share stories you like to your friends