Search

190 ชาติและองค์กรใน COP26 ตกลงยุติการใช้พลังงานถ่านหิน แต่ไร้เงา อินเดีย จีน และสหรัฐฯ เข้าร่วม
Share

Share stories you like to your friends