Search

โลกบรรลุข้อตกลง COP26 แต่ยังห่างไกลจากเป้าการรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยไม่ให้สูงขึ้นเกิน 1.5 องศา
Share

Share stories you like to your friends