Search

นักวิจัยพบยีนที่ทำให้ผู้ป่วย COVID-19 บางคนเสี่ยงอาการหนัก และเสียชีวิตมากกว่าคนอื่น 2 เท่า
Share

Share stories you like to your friends