Search

หนังสือเก่าถูกคืนมายังห้องสมุด หลังเลยกำหนดระยะการยืมมา 73 ปี ด้านบรรณารักษ์ยกค่าปรับกว่าแสนบาทให้ฟรี
Share

Share stories you like to your friends