Search

เหล่านักวิจัยทางทะเลเรียกร้อง ให้มีระบบติดตามการสูญเสียออกซิเจนในมหาสมุทรทั่วโลก เพื่อแก้ปัญหา ‘dead zone’
Share

Share stories you like to your friends