Search

1 ปีผ่านไป รัฐบาลไม่ทำตามสัญญา ไครียะห์ ลูกสาวทะเลจะนะ จะปักหลักทำเนียบทุกวัน ทวงสัญญากรณีนิคมอุตสาหกรรมจะนะ
Share

Share stories you like to your friends