Search

LGBT ไม่ใช่ผู้ป่วย ส.ส. แคนาดา ผ่านร่างกฎหมายห้าม ‘การบำบัดให้คนเลิกเป็นเกย์’
Share

Share stories you like to your friends