Search

ถึงดวงอาทิตย์! ยาน Parker Solar Probe ของ NASA ‘แตะดวงอาทิตย์’ แล้ว นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ
Share

Share stories you like to your friends