Search

“เราจะเอาชีวิตเราปกป้องบ้านเกิด” กลุ่ม SAVE นาบอน ประท้วงอดอาหารข้ามปี เพื่อคัดค้านการตั้งโรงไฟฟ้าที่นาบอน
Share

Share stories you like to your friends