คุณกำลังอ่าน: เจ้าหน้าที่รัฐภายใต้การปกครองตาลีบัน เทเหล้ากว่า 3,000 ลิตรทิ้งแม่น้ำ เพื่อปราบปรามการดื่ม-จำหน่ายแอลกอฮอล์อย่างจริงจัง

Search

เจ้าหน้าที่รัฐภายใต้การปกครองตาลีบัน เทเหล้ากว่า 3,000 ลิตรทิ้งแม่น้ำ เพื่อปราบปรามการดื่ม-จำหน่ายแอลกอฮอล์อย่างจริงจัง
Share

Share stories you like to your friends