Search

“ใน 10 วันนี้ รับรองว่า รพ. เต็มหมดทุกที่” กลุ่มเส้นด้ายให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ COVID-19 ในวันที่ใกล้จะวิกฤตอีกครั้ง
Share

Share stories you like to your friends