คุณกำลังอ่าน: “ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ เด็กก็คือประชาชน” นักเรียนเลวผลักดัน ‘ร่าง พ.ร.บ.สิทธิมนุษยชนของผู้เรียน พ.ศ. …’ เพื่อสิทธิ-เสรีภาพในโรงเรียน

Search

“ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ เด็กก็คือประชาชน” นักเรียนเลวผลักดัน ‘ร่าง พ.ร.บ.สิทธิมนุษยชนของผู้เรียน พ.ศ. …’ เพื่อสิทธิ-เสรีภาพในโรงเรียน
Share

Share stories you like to your friends