Search

เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน รัฐบาลสหรัฐฯ สั่งให้บริษัทประกันจ่ายค่าชุดตรวจ COVID-19 ด้วยตัวเอง ให้ผู้ทำประกัน
Share

Share stories you like to your friends