Search

ไม่ใช่ดาวเคราะห์ทุกดวงจะเป็นทรงกลม ‘WASP-103b’ ถูกค้นพบว่ามีรูปทรงเป็นลูกรักบี้ โดยกล้องขององค์การอวกาศยุโรป
Share

Share stories you like to your friends