Search

Oxfam ชี้ เศรษฐีโลก 10 อันดับ มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นรวม 2 เท่า ในช่วง COVID-19 ระบาด สวนทางกับคน 99% ทั่วโลกที่มีรายได้ลดลง
Share

Share stories you like to your friends