Search

น้องเหมียวในสหรัฐฯ หายไป 7 ปี ได้กลับคืนสู่เจ้าของแล้ว หลังถูกพบตัวที่ฟลอริดา ห่างจากบ้านในรัฐเมนกว่า 2,300 กม.
Share

Share stories you like to your friends