Search

ศาลในรัฐเมน สหรัฐฯ เตรียมใช้สุนัขบำบัด เพื่อปลอบเหยื่อหรือญาติๆ ในระหว่างพิจารณาคดี
Share

Share stories you like to your friends