Search

ได้เวลาจารึกชื่อไว้บนดวงจันทร์ NASA เปิดให้ลงชื่อ เพื่อส่งไปโคจรรอบดวงจันทร์ ในภารกิจ Artemis I
Share

Share stories you like to your friends