Search

อิตาลีเริ่มใช้ ‘Spot’ หุ่นยนต์สุนัข ช่วยเก็บข้อมูลด้านความปลอดภัยของสิ่งปลูกสร้างในปอมเปอี
Share

Share stories you like to your friends