Search

ไต้หวันทบทวนกฎควบคุมการเปลี่ยนชื่อ หลังหลายคนเปลี่ยนชื่อเป็น ‘แซลมอน’ เพื่อกินบุฟเฟ่ต์ฟรี
Share

Share stories you like to your friends