Search

เยอรมนีเริ่มใช้ตั๋ว 330 บาท/เดือน ขึ้นรถเมล์-รถไฟ ได้ทั่วประเทศ แก้ปัญหาน้ำมันแพงชั่วคราว
Share

Share stories you like to your friends