Search

ทีมวิศวกรจาก MIT พัฒนา ‘สติกเกอร์อัลตราซาวด์’ ที่แค่แปะก็ได้ภาพอวัยวะภายในของร่างกาย 
Share

Share stories you like to your friends