Search

ญี่ปุ่นมีจำนวนขยะจากแก้วกาแฟ ถึง 370 ล้านถ้วย หากนำมาเรียงกัน จะสูงกว่าภูเขาไฟฟูจิ 10,000 ลูก
Share

Share stories you like to your friends