Search

ฮ่องกงยกเลิกฉายหนังกลางแปลง Batman ‘The Dark Knight’ อ้างเหตุผลระดับความรุนแรงไม่เหมาะฉายกลางแจ้ง
Share

Share stories you like to your friends