Search

คนงานชาวเกาหลีใต้ 2 คน ติดอยู่ในเหมืองเป็นเวลา 9 วัน รอดชีวิตมาได้ด้วยผงกาแฟสำเร็จรูป




Share

Share stories you like to your friends