Search

ผู้เชี่ยวชาญแนะภาครัฐต้องตรวจสอบพื้นที่หลังพบซีเซียม-137 อย่างน้อย 1-2 ปี และตรวจสุขภาพผู้คน 5 ปี
Share

Share stories you like to your friends