Search

ผู้ประท้วงฝรั่งเศสจะไม่ปูพรมแดงต้อนรับกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3 เพราะการประท้วงเพิ่มอายุบำนาญยังคุกรุ่น
Share

Share stories you like to your friends