Search

ทำไมการเลื่อนอายุเกษียณ ไปเป็น 64 ปี ถึงนำมาสู่การประท้วง อันรุนแรงในฝรั่งเศส?
Share

Share stories you like to your friends