คุณกำลังอ่าน: “มันสามารถใช้กลไกสภาได้ เราไม่มีความจำเป็นต้องไปพึ่งพาศาลรัฐธรรมนูญเลย…เมื่อมีมติไปแล้ว ถ้าปรากฏว่ามติของสภาให้มีการทบทวน แล้วเลิกมติที่เคยมี เราก็ไม่ต้องมาเจอเงื่อนไขเรื่องการประชุมต่อไป”

Search

“มันสามารถใช้กลไกสภาได้ เราไม่มีความจำเป็นต้องไปพึ่งพาศาลรัฐธรรมนูญเลย…เมื่อมีมติไปแล้ว ถ้าปรากฏว่ามติของสภาให้มีการทบทวน แล้วเลิกมติที่เคยมี เราก็ไม่ต้องมาเจอเงื่อนไขเรื่องการประชุมต่อไป”
Share

Share stories you like to your friends