คุณกำลังอ่าน: ‘ตีความได้กว้าง-เป็นคำที่กำกวม’ ฟังมุมมอง 2 อาจารย์กฎหมายกับการใช้หลักจริยธรรมตัดสิทธิลงเลือกตั้ง

Search

‘ตีความได้กว้าง-เป็นคำที่กำกวม’ ฟังมุมมอง 2 อาจารย์กฎหมายกับการใช้หลักจริยธรรมตัดสิทธิลงเลือกตั้ง




Share

Share stories you like to your friends