คุณกำลังอ่าน: “สมรสเท่าเทียมจะยังคงเป็นประเด็นถกเถียงไปอีกนานในสังคม แต่เราไม่มีเหตุผลที่จะต้องกีดกันการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน เพื่อรอจนกว่าทุกคนในสังคมจะเห็นด้วยกับเรื่องนี้ 100%”

Search

“สมรสเท่าเทียมจะยังคงเป็นประเด็นถกเถียงไปอีกนานในสังคม แต่เราไม่มีเหตุผลที่จะต้องกีดกันการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน เพื่อรอจนกว่าทุกคนในสังคมจะเห็นด้วยกับเรื่องนี้ 100%”
Share

Share stories you like to your friends