Search

นักวิทยาศาสตร์ออสเตรเลียค้นพบโมเลกุลสีที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เป็น ‘สีชมพูสว่าง’ ซึ่งมีอายุถึง 1.1 พันล้านปี
Share

Share stories you like to your friends