Search

หนู Bramble Cay Melomys ของออสเตรเลีย กลายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดแรก ที่ถูกยืนยันว่าสูญพันธุ์ จากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
Share

Share stories you like to your friends