Search

ค้นพบผึ้งยักษ์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกอีกครั้ง หลังเชื่อว่าสูญพันธุ์ไปแล้วถึง 38 ปี ในหมู่เกาะของอินโดนีเซีย
Share

Share stories you like to your friends