Search

‘นี่คือการต่อสู้ เพื่ออนาคตของพวกเรา เด็กนักเรียนสหรัฐฯ เข้าพบวุฒิสมาชิก ทวงถามจุดยืนต่อนโยบายแก้ไขโลกร้อน
Share

Share stories you like to your friends