Search

Microsoft เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ สามารถถ่ายรูปตารางจากเอกสาร/หนังสือแล้วจะขึ้นเป็นไฟล์ Excel ให้อัตโนมัติ
Share

Share stories you like to your friends