คุณกำลังอ่าน: อัตราความเสมอภาคทางเพศทั่วโลกดีขึ้น แต่มีเพียงแค่ 6 ประเทศ ที่ให้สิทธิการทำงานทางกฎหมายชาย-หญิงอย่างเท่าเทียม

Search

อัตราความเสมอภาคทางเพศทั่วโลกดีขึ้น แต่มีเพียงแค่ 6 ประเทศ ที่ให้สิทธิการทำงานทางกฎหมายชาย-หญิงอย่างเท่าเทียม
Share

Share stories you like to your friends