Search

ขสมก.ยกเลิกเครื่อง E-Ticket แล้ว เปลี่ยนมาใช้เครื่อง EDC แทนแต่ต้องแจ้งพนักงานก่อนแตะบัตรจ่ายเงิน
Share

Share stories you like to your friends