Search

สรุปปัญหาในการเลือกตั้งล่วงหน้า ที่คนมาร่วมลงคะแนนคึกคักมากๆ หลังไม่ได้ใช้สิทธิมาถึง 8 ปีเต็ม
Share

Share stories you like to your friends