Search

ครั้งแรกของโลก ผู้ป่วย HIV ในสหรัฐฯ ยอมสละไตตัวเองหนึ่งข้าง เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย HIV อีกราย
Share

Share stories you like to your friends