Search

จะเรียกอะไรนักหนา เจ้าพวกมนุษย์ นักวิจัยพบว่า แมวจดจำชื่อตัวเองได้ แต่บางครั้งมันเลือกที่จะไม่ตอบสนองเรา
Share

Share stories you like to your friends