Search

วงการ HR ต้องสั่นสะเทือน AI จาก IBM สามารถทำนาย ‘การลาออก’ ของพนักงานได้แม่นยำถึง 95 เปอร์เซ็นต์
Share

Share stories you like to your friends