Search

มาแล้ว! นี่คือรูปภาพ ‘หลุมดำ’ ของจริง รูปแรกในประวัติศาสตร์ที่มนุษยชาติสามารถถ่ายเอาไว้ได้
Share

Share stories you like to your friends