Search

ภายใน 1 สัปดาห์หลังประกาศผลสอบ มีนักเรียนอินเดีย ฆ่าตัวตายกว่า 20 คน และพบภายหลังว่า ระบบคิดคะแนนให้เด็กผิดพลาด
Share

Share stories you like to your friends